Ośrodek Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego Portowej Straży Pożarnej Florian rozpoczął ponownie swoją działalność w 2009 roku. Dla nas jakość i pełna satysfakcja naszych klientów jest sprawą priorytetową. Dzięki naszym szkoleniom dajemy możliwość poszerzania swojej wiedzy, podnoszenia kwalifikacji i umiejętności oraz rozszerzania posiadanych uprawnień. Dla grup zorganizowanych prowadzimy szkolenia na terenie całej Polski. Współpracujemy z wieloma doświadczonymi i wykwalifikowanymi wykładowcami, trenerami oraz instruktorami posiadającymi uprawnienia operatorów i konserwatorów Transportowego Dozoru Technicznego i Urzędu Dozoru Technicznego. Do specyfiki firm i indywidualnych potrzeb kursantów dostosowujemy zarówno programy jak i szkolenia oraz terminy i miejsce realizacji szkoleń.

Odpowiadamy za wszystkie formalności w zakresie wyznaczania terminu egzaminów przed uprawnioną Komisją TDT, UDT, UKE i SPE.

Szkolenia prowadzimy również w weekendy.

Kursy zakończone są egzaminami wewnętrznymi lub przed uprawnioną komisją. Uczestnicy otrzymują zaświadczenia na podstawie § 18 ust.2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 622) lub uprawnienia wydawane przez np. TDT, UDT, UKE, SPE.
Zajmujemy się również organizacją specjalistycznych szkoleń przeciwpożarowych. Dysponujemy bogatą wiedzą na temat ochrony przeciwpożarowej, ratownictwa medycznego oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. Pragniemy podzielić się nią z naszymi klientami. Pełna oferta tych szkoleń jest dostępna na stronie: www.osrodek.pspflorian.pl